Allmogefönster

Allmogefönster

Vad är det som kännetecknar ett allmogefönster? Självklart är det några kriterier som styr men det som syns allra mest och tydligast är att ett allmogefönster har tydligt markerade spröjs…