Träfönster

Träfönster

Att byta till nya, moderna träfönster, kanske med aluminiumprofiler, ger en mycket bättre ekonomi, och höjer värdet på ditt fastighet och inte minst, hela huset får en ansiktslyftning. Ett modernt, träfönster fyller alla krav som ställs på ett bra fönster. Man skall inte stirra sig blind på absolut lägsta U-värde då det även finns andra faktorer som spelar stor roll.