Investeringskalkyl

Investeringskalkyl fönster

Om du tittar på dina fönster kanske du inser att dessa måste bytas ut, förr eller senare… Att byta samtliga fönster i en normalstor villa är, för de flesta av oss, en ganska omfattande investering men ack så viktig. Om man räknar på en normalstor villa som är uppförd på 70- eller 80-talet så kanske man kan räkna med att det sitter cirka 15 fönster i olika storlekar och kanske två s.k. ”Fönsterdörrar”. Om man skall generalisera så borde man kunna räkna med att varje fönster kostar någonstans mellan 4 000 och 7 000 kr att få på plats. I dessa kostnader skall även ingå demontering och bortforsling av alla gamla fönster. Snittpriset 5 500 kr (4 000+7 000/2) multiplicerat med 17 fönster och fönsterdörrar ger en ungefärlig investeringskostnad om 93 500 kr. Med lite marginal räknar man i det här fallet med 100 000 kr i investering.